Karty do głosowania

Karty do głosowania


Głosujemy w dniach od 11.09.2019 r. do 01.10.2019 r. 

 
Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące w Nowym Targu, które mają ukończone 16 lat.
Każdy mieszkaniec może oddać głos jeden raz.
Głosujemy na specjalnie przygotowanych kartach:
  • przez internet korzystając ze strony www.obywatelski.nowytarg.pl
  • osobiście - Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ - pokój nr 001, w  Ratuszu - Punkt Informacji Turystycznej, Miejskim Ośrodku Kultury, w  Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 1 (ul. Kopernika 12), w holu Pływalni Miejskiej Plac Ery.
    Zwracamy uwagę, że w powyższych punktach będą wydawane pojedyncze karty do głosowania zainteresowanym mieszkańcom. Nie przewiduje się, jak zdarzało się we wcześniejszych edycjach, wydawanie zainteresowanym nawet kilkuset sztuk kart jednorazowo.
  • korespondencyjnie - W przypadku wysłania karty do głosowania drogą korespondencyjną (pocztową) za datę złożenia uznaje się datę wpływu karty do siedziby Urzędu Miasta nie później niż do dnia 1 października 2019r .
 
Możesz zagłosować:
  • max na 3 zadania przyznając im po 1 punkcie lub
  • na 2 zadania przyznając im odpowiednio 1 punkt i 2 punkty lub
  • na zadanie przyznając 3 punkty.


Do pobrania
odt
Karty do głosowania odt
Rozmiar 0.03 MB
pdf
Karty do głosowania pdf
Rozmiar 0.13 MB

Aktualności...