Karty do głosowania


Głosujemy w dniach od 11.09.2018 r. do 01.10.2018 r. 

 
Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące w Nowym Targu, które mają ukończone 16 lat.
Każdy mieszkaniec może oddać głos jeden raz na zadania w swoim okręgu oraz jeden raz na zadanie okręgu ogólnomiejskim.
Głosujemy na specjalnie przygotowanych kartach:
  • przez internet korzystając ze strony www.obywatelski.nowytarg.pl
  • osobiście - Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ - pokój nr 001, w  Ratuszu - Punkt Informacji Turystycznej, Miejskim Ośrodku Kultury, w  Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 1 (ul. Kopernika 12) i filia nr 2 (os. Niwa 9), w holu Pływalni Miejskiej Plac Ery.
    Zwracamy uwagę, że w powyższych punktach będą wydawane pojedyncze karty do głosowania zainteresowanym mieszkańcom. Nie przewiduje się, jak zdarzało się we wcześniejszych edycjach, wydawanie zainteresowanym nawet kilkuset sztuk kart jednorazowo.
  • korespondencyjnie - W przypadku wysłania karty do głosowania drogą korespondencyjną (pocztową) za datę złożenia uznaje się datę wpływu karty do siedziby Urzędu Miasta nie później niż do dnia 1 października 2018r .
 
Możesz zagłosować w swoim okręgu zamieszkania:
  • max na 3 zadania przyznając im po 1 punkcie lub
  • na 2 zadania przyznając im odpowiednio 1 punkt i 2 punkty lub
  • na zadanie przyznając 3 punkty.
Taka same zasady głosowania dotyczy okręgu ogólnomiejskiego.
 

Do pobrania

Aktualności...