Jak działamy ?

Jak działamy ?

MASZ POMYSŁ NA ZMIANĘ OTOCZENIA ?

Zaproś znajomych i zaproponuj zmiany w swoim okręgu zamieszkania lub w mieście Projekty zadań dla okręgów zamieszkania lub ogólnomiejskie składamy w okresie od dnia 16.08.2017 r. do dnia 18.09.2017 r.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ PROJEKT

Zaopatrz się w formularz zgłoszeniowy zadania. 
Możesz go uzyskać:
 • podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych, tj. dnia 17 i 29 sierpnia, 7 września 2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ - sala obrad,
 • w Urzędzie Miasta Biuro Obsługi Mieszkańców
 • w Ratuszu - Punkt Informacji Turystycznej
 • w Bibliotece Miejskiej - Al. Tysiąclecia, Filia nr 1 - ul. Kopernika 12, Filia nr 2 os.Niwa 9
 • w Miejskim Ośrodku Kultury - Al. Tysiąclecia
 • w kasach Pływalni Miejskiej - Plac Evry
 • pobierając ze strony internetowej ( poniżej w dziale do pobrania )
Zgłoszenia – proponowanych zadań składane mogą być :
 • w formie elektronicznej z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu wniosku i listy z podpisami poparcia zadania, na adres: bo@um.nowytarg.pl
 • w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia list poparcia zadania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 pok. 001, w godzinach urzędowania,
 • w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski” W przypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną (pocztową) za datę złożenia formularza zgłoszeniowego zadania uznaje się datę wpływu do siedziby Urzędu Miasta nie później niż do dnia 26 września 2017r.
 
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od 16 sierpnia 2017r. do dnia 18 września 2017r. do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta do dnia 18.09.2017 r. 
Uwaga: Wypełnij dokładnie cały formularz, niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę.

MASZ POMYSŁ ? - SKONSULTUJ GO

Nie musisz być specjalistą - w przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1:
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców lub wydziałach merytorycznych w dniach  od 16.08.2017r. do 18.09.2017 r. w godzinach przyjęć,
 • pod nr tel. 18 26 11 200,
 • wysyłając e-mail: bo@um.nowytarg.pl
 • Zgłoszenia dokonane przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wyznaczonego w ust. 5 nie będą rozpatrywane.
Zgłoszone propozycje zadań zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym i poddane pod głosowanie.

GŁOSOWANIE

Głosujemy w dniach od 13.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 

Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące w Nowym Targu, które mają ukończone 16 lat.
Każdy mieszkaniec może oddać głos jeden raz na zadania w swoim okręgu oraz jeden raz na zadanie okręgu ogólnomiejskim.
Głosujemy na specjalnie przygotowanych kartach:
 
 • przez internet korzystając ze strony www.obywatelski.nowytarg.pl
 • osobiście - wypełniając je w punkcie głosowania w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Miasta, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Bibliotece Miejskiej Al. Tysiąclecia, w Fili nr 1 (ul. Kopernika 12) i nr 2 (os. Niwa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury, oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry,
 • korespondencyjnie - poprzez przesłanie kart do głosowania drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: Budżet Obywatelski 2018,
Możesz zagłosować w swoim okręgu zamieszkania:
 • max na 3 zadania przyznając im po 1 punkcie lub
 • na 2 zadania przyznając im odpowiednio 1 punkt i 2 punkty lub
 • na zadanie przyznając 3 punkty.
Taka same zasady głosowania dotyczy okręgu ogólnomiejskiego.


Do pobrania

Aktualności...