Wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego 2020.

Wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego 2020.

2019-10-10 // Wstecz

1 października br. zakończyło się głosowanie w VI edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 Miasta Nowy Targ. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Nowego Targu, którzy zaangażowali się w proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta na rok 2020 - zarówno na etapie składania propozycji projektów, jak również w  trakcie głosowania.

Pod głosowanie, które trwało od 11 września do 1 października, poddano 16 zadań, w tym: 8 zadań inwestycyjnych oraz 8 zadań miękkich. Mieszkańcy mogli dokonać wyboru na kartach do głosowania lub w systemie elektronicznym.

W głosowaniu oddano 2 179 ważnych kart, z czego 54% w wersji elektronicznej. 64 karty (2,9%) zostało uznanych za nieważne z powodu:

  • dwukrotnego głosowania,
  • numer PESEL wpisany na karcie był błędny lub nie został wpisany,
  • przyznano więcej niż 3 punkty lub nie przyznano punktów w ogóle,
  • braku podpisu głosującego.

Poniżej prezentujemy zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta listę zadań przyjętych do realizacji oraz ranking wszystkich projektów wraz z  uzyskaną liczbą punktów.

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu przez mieszkańców nastąpi po ich przyjęciu w ramach zadań budżetu miasta Nowy Targ na 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. Z.119.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 października 2019 r.

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok dla Miasta Nowy Targ

L.P.

Numer

Numer ewidencyjny projektu

Tytuł

Koszt zadania

Liczba punktów

Komórka odpowiedzialna za realizację zadania

1

4

BBiA.3020.1.4.2019

Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II

15 000 zł

zadanie miękkie

1130

Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

2

8

BBiA.3020.1.8.2019

Bezpieczeństwo przede wszystkim - szkolenia z pierwszej pomocy trzecia edycja. Wsparcie działań poszukiwawczo - ratowniczych OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej GOPR

150 000 zł

zadanie inwestycyjne

850

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

3

7

BBiA.3020.1.7.2019

Nowotarski rower miejski

150 000 zł

zadanie inwestycyjne

820

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji

4

6

BBiA.3020.1.6.2019

Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu

149 953 zł

zadanie inwestycyjne

786

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji

5

1

BBiA.3020.1.1.2019

Niewidomi nie gryzą

15 000 zł

zadanie miękkie

566

Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

6

3

BBiA.3020.1.3.2019

Nowotarski festyn na osiedlu Niwa

15 000 zł

zadanie miękkie

548

Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

7

5

BBiA.3020.1.5.2019

Gimnastyka AQUA dla Seniorów

11 520 zł

zadanie miękkie

242

Referat ds. Sportu i Turystyki

 

Lista zadań przyjętych do realizacji

Lista rankingowa

Budżet Obywatelski 2020 – EWALUACJA

Przypominamy, że cały czas trwa badanie ewaluacyjne.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie o sposobie realizacji tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej poznać Państwa oczekiwania i potrzeby oraz będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Udział w badaniu daje możliwość realnego wpływu na kształt przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Corocznie słychać głosy krytyki dotyczące niektórych rozwiązań przyjętych w regulaminie BO. Niestety głosy te nie przekładają się na wyniki badania ewaluacyjnego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym badaniu.

Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania – odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.

Ankieta ewaluacyjna jest dostępna na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl pod tym linkiem.


Do pobrania

Aktualności...