Wyniki głosowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego 2019,

2018-10-11 // Wstecz
Wyniki głosowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego 2019,

1 października br. zakończyło się głosowanie w V edycji Budżetu Obywatelskiego 2019 Miasta Nowy Targ.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Nowego Targu, którzy zaangażowali się w proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta na rok 2019 - zarówno na etapie składania propozycji projektów, jak również w trakcie głosowania.

Pod głosowanie, które trwało od 11 września do 1 października, poddano 16 zadań, w tym: 8 zadań w okręgu ogólnomiejskim i 8 w okręgach lokalnych. Mieszkańcy mogli dokonać wyboru na kartach do głosowania lub w systemie elektronicznym.

 

W głosowaniu oddano 3806 ważnych kart, z czego 62% w wersji papierowej. 109 kart (2,8%) zostało uznanych za nieważne z powodu:

  • dwukrotnego głosowania w tym samym okręgu lub w różnych okręgach (lokalnych),
  • imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie były nieczytelne lub informacje te nie zostały wpisane,
  • przyznano więcej niż 3 punkty,
  • braku podpisu głosującego.

Poniżej prezentujemy zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta listę zadań przyjętych do realizacji oraz ranking wszystkich projektów wraz z uzyskaną liczbą punktów.

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu przez mieszkańców nastąpi po ich przyjęciu w ramach zadań budżetu miasta Nowy Targ na 2019 r.

Lista zadań przyjętych do realizacji

Lista rankingowa

Budżet Obywatelski 2019 – EWALUACJA

Przypominamy, że cały czas trwa badanie ewaluacyjne.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie o sposobie realizacji tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej poznać Państwa oczekiwania i potrzeby oraz będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Udział w badaniu daje możliwość realnego wpływu na kształt przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Corocznie słychać głosy krytyki dotyczące niektórych rozwiązań przyjętych w regulaminie BO. Niestety głosy te nie przekładają się na wyniki badania ewaluacyjnego. Przypomnę, że w 2017 roku oddano tylko 28 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym badaniu.

Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania – odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.

Ankieta ewaluacyjna jest dostępna pod linkiem.


Aktualności...