Wyniki głosowania w IV edycji Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wyniki głosowania w IV edycji Budżetu Obywatelskiego 2018.

2017-11-10 // Wstecz
Wyniki głosowania w IV edycji Budżetu Obywatelskiego 2018.

 

31 października br. zakończyło się głosowanie w IV edycji Budżetu Obywatelskiego 2018 Miasta Nowy Targ.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Nowego Targu, którzy zaangażowali się w proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta na rok 2018 - zarówno na etapie składania propozycji projektów, jak również w trakcie głosowania.

Pod głosowanie, które trwało od 13 do 31 października, poddano 30 zadań, w tym: 14 zadań w okręgu ogólnomiejskim i 16 w okręgach lokalnych. Mieszkańcy mogli dokonać wyboru na kartach do głosowania lub w systemie elektronicznym.

W głosowaniu oddano 6335 ważnych kart, z czego 60% w wersji papierowej. 130 kart (2%) zostało uznanych za nieważne z powodu:

  • dwukrotnego głosowania w tym samym okręgu lub w różnych okręgach (lokalnych),
  • imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie były nieczytelne lub informacje te nie zostały wpisane,
  • przyznano więcej niż 3 punkty,
  • braku podpisu głosującego.

Poniżej prezentujemy zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta listę zadań przyjętych do realizacji oraz ranking wszystkich projektów wraz z uzyskaną liczbą punktów.

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu przez mieszkańców nastąpi po ich przyjęciu w ramach zadań budżetu miasta Nowy Targ na 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami głosowania oraz przekazania nam swojej opinii na temat budżetu obywatelskiego poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Państwa sugestie będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

Lista zadań przyjętych do realizacji

Lista rankingowa


Aktualności...