Weryfikacja zgłoszonych zadań

Weryfikacja zgłoszonych zadań

2017-09-22 // Wstecz
Weryfikacja zgłoszonych zadań
 
W poniedziałek 18 września upłynął termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018. Mieszkańcy miasta zgłosili łącznie 36 zadań na kwotę ponad 2,7 mln zł.
 
Najwięcej zadań zgłoszono w okręgu ogólnomiejskim – 15, na kwotę prawie 1,2 mln zł. W pozostałych okręgach zgłoszono:

  • Okręg nr 1 – 4 zadania na kwotę 250 tys. zł
  • Okręg nr 2 – 7 zadań na kwotę ponad 550 tys. zł
  • Okręg nr 3 – 5 zadań na kwotę ponad 340 tys. zł
  • Okręg nr 4 – 5 zadań na kwotę ponad 380 tys. zł
Obecnie trwa analiza, weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych zadań. Zgodnie z harmonogramem lista zadań, które spełniły wymagania formalne i merytoryczne z podziałem na okręgi konsultacyjne wraz z listą zadań odrzuconych zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie Budżetu Obywatelskiego najpóźniej do 5 października. Głosowanie na zgłoszone zadania odbędzie się od 13 do 31 października. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości do 10 listopada tego roku.

Aktualności...