Rusza kolejna, szósta już edycja Budżetu Obywatelskiego.

Rusza kolejna, szósta już edycja Budżetu Obywatelskiego.

2019-05-29 // Wstecz
Rusza kolejna, szósta już edycja Budżetu Obywatelskiego.

W roku bieżącym mieszkańcy naszego Miasta w okresie od 3 czerwca do 5 lipca mogą zgłaszać propozycje zadań do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Przypominamy, że zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem, ogólnodostępne, zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ lub na terenie, do którego miasto Nowy Targ będzie posiadało tytuł prawny oraz możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

Na „Budżet Obywatelski 2020” przeznacza się 500 000 zł, z czego na realizacje projektów inwestycyjnych 450 tys. zł oraz 50 tys. zł na realizację projektów miękkich. Szacunkowe koszty propozycji zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie mogą przekroczyć (po weryfikacji merytorycznej) kwoty:

- w projektach inwestycyjnych – 150 000 zł brutto,
- w projektach miękkich (prospołecznych) – 15 000 zł brutto.

Uwaga! Od tegorocznej edycji nie będzie podziału na okręgi.

Harmonogram działań oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zostały już przyjęte Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Formularze dostępne są na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl. Ponadto będzie można je pobrać:

- w Urzędzie Miasta (w Biurze Obsługi Mieszkańców),
- w Ratuszu (w Punkcie Informacji Turystycznej),
- w Miejskim Ośrodku Kultury,
- w kasach Pływalni Miejskiej.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończyli 16 rok życia. Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

Już teraz zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 13 czerwca (czwartek) w Sali Obrad Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1 o godz. 17:00.

Głosowanie odbędzie się od 11 września do 1 października. Głosować będzie można drogą elektroniczną – formularze do głosowania dostępne będą w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl. Ponadto głosować będzie można również tradycyjnie, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania w tych samych punktach, w których można było pobierać formularze zgłoszeniowe. Głosować będzie można też poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną.

W powyższych punktach będą wydawane pojedyncze formularze do głosowania zainteresowanym mieszkańcom. Nie przewiduje się, jak zdarzało się we wcześniejszych edycjach, wydawanie zainteresowanym nawet kilkuset sztuk kart jednorazowo.

Mieszkańców Nowego Targu zachęcamy do aktywnego udziału.

Do pobrania

Uchwała Rady MIasta

Regulamin

Załącznik nr 1 Zgoda na dysponowanie terenem

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy edytowalny

 

 
 

Do pobrania
jpg
20190529-02
Rozmiar 0.34 MB

Aktualności...