Budżet Obywatelski 2020 - Głosowanie.

Budżet Obywatelski 2020 - Głosowanie.

2019-09-03 // Wstecz
Budżet Obywatelski 2020 - Głosowanie.

Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego zakończył weryfikację złożonych projektów.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020.

Do VI edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 18 zadań. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostało dopuszczonych 16 projektów. Dwa zadania zostały odrzucone, gdyż nie spełniły one wymogów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

Lista projektów zadań dopuszczonych do głosowania i odrzuconych jest opublikowana na stronie internetowej miasta oraz na stronie budżetu obywatelskiego www.obywatelski.nowytarg.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Poniżej prezentujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania oraz listę projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.

Przypominamy, że głosowanie na projekty rozpocznie się 11 września i potrwa do 1 października tego roku. Karty do głosowania zostaną udostępnione w powyższym terminie na stronie internetowej miasta, na stronie budżetu obywatelskiego oraz we wskazanych w Regulaminie punktach.

 

INFORMACJA O PROJEKTACH DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

BUDŻET OBYWATELSKI 2020


Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.1.1.2019

 

Niewidomi, niepełnosprawni nie gryzą

 

 

15 000 zł

 

Integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Pokazanie osobom widzącym jakie wyzwania stoją przed niewidomymi i zapewnienie warunków do bezpiecznej aktywności osób niewidomych w mieście.

2

BBiA.3020.1.3.2019

 

Nowotarski festyn na osiedlu Niwa

 

15 000 zł

Zorganizowanie imprezy kulturalnej w formie festynu, który przyczyni się do integracji mieszkańców Nowego Targu, poprzez wspólne spędzenie czasu, zabawy na świeżym powietrzu.

3

BBiA.3020.1.4.2019

 

Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II

 

 

15 000 zł

 

Całoroczny program imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Parafii pw. Św. Jana Pawła II.

4

BBiA.3020.1.5.2019

Gimnastyka AQUA dla Seniorów

11 520 zł

 

Zadanie prospołeczne. Gimnastyka – aqua aerobik, zajęcia fitness w wodzie dla emerytów, rencistów, inwalidów.

5

BBiA.3020.1.6.2019

Piracki Plac Zabaw- doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu

149 953 zł

 

Doposażenie placu zabaw dla najmłodszych na terenie Nowotarskiej Strefy Relaksu

6

BBiA.3020.1.7.2019

Nowotarski rower miejski

150 000 zł

 

Wprowadzenie systemu rowerów miejskich obsługujących ich wypożyczanie oraz zakup rowerów.

7

BBiA.3020.1.8.2019

Bezpieczeństwo przede wszystkim - szkolenia z  pierwszej pomocy trzecia edycja. Wsparcie działań poszukiwawczo - ratowniczych OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej GOPR

150 000 zł

 

W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu do działań ratowniczych OSP i GOPR

8

BBiA.3020.1.9.2019

Wrześniowy Piknik Seniora

15 000 zł

Realizowany w Parku Miejskim

9

BBiA.3020.1.10.2019

Objęcie monitoringiem terenu drogi osiedlowej i parkingu przy ul. Podhalańskiej 20

26 000 zł

Zamontowanie na bloku Podhalańska 20 pięciu kamer wraz z okablowaniem, obejmujących swym zasięgiem drogę osiedlową oraz parking przy bloku

10

BBiA.3020.1.11.2019

Rozbudowa elementu (MINIRAMPA) o przeszkody betonowe, zwanym dalej jako skatepark

150 000 zł

Rozbudowa skate parku (w parku miejskim) o betonowe elementy

11

BBiA.3020.1.12.2019

II Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 1

10 200 zł

Integracja społeczności szkoleń, stworzenie cyklicznej imprezy otwierającej sezon wydarzeń plenerowych związanych ze szkołami

12

BBiA.3020.1.13.2019

Siłownia przy Szkole Podstawowej
Nr 1 - remont i doposażenie

44 000 zł

Remont budynku przy boiskach sportowych wraz uzupełnieniem wyposażenia wewnętrznej siłowni

13

BBiA.3020.1.14.2019

VII Minifestiwal Pieśni Żeglarskiej w Nowym Targu

15 000 zł

Zorganizowanie VII Minifestiwalu Pieśni Żeglarskich w  Nowym Targu. Jest to kontynuacja zapoczątkowanych w latach 90 festiwalu pieśni żeglarskich w mieście.

14

BBiA.3020.1.15.2019

Za pan brat z przygodą z wiatrem i wodą! Rejsy żeglarskie i kajakarskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czyli: Sporty natury. Relaks, Pasja i Edukacja

35 000 zł

Edukacja i wychowanie młodzieży poprzez szkolenia z  zakresu żeglugi oraz zakup używanego jachtu klasy Sportina 595 do celów szkoleniowych

15

BBiA.3020.1.17.2019

Bezpieczne łyżwy dla wszystkich!

48 000 zł

Zadanie polegające na zakupie łyżew i kasków, jako sprzętu ochronnego do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci, młodzieży i dorosłych (65 szt.)

16

BBiA.3020.1.18.2019

Bezpłatna nauka jazdy na łyżwach i zajęcia kształtujące postawę dla wszystkich dzieci w wieku od 4 do 9 lat mieszkających na terenie Miast Nowy Targ

15 000 zł

Przeprowadzenie nauki jazdy na łyżwach dla wszystkich chętnych dzieci z ternu miasta Nowy Targ. Przeprowadzonych zostanie łącznie 88 jednostek treningowych.

 

 

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ ODRZUCONYCH

 

Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.1.2.2019

Teren pod kładką z Grela

100 000 zł

Uzasadnienie: zgłoszone zadnie jest niezgodne z  regulaminem (zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym oraz zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ lub na terenie, do którego Miasto Nowy Targ będzie posiadało tytuł prawny - § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego).

2

BBiA.3020.1.16.2019

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w mieście polegająca na budowie ciągu pieszego pomiędzy ul. Ku Studzionkom i Al. Tysiąclecia w miejscu istniejącej ścieżki oraz wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od Przedszkola do ul. Ku Studzionkom.

49 246,05 zł

Uzasadnienie: zgłoszone zadanie jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, który mówi, że: „nie będą uwzględnione propozycje projektów zadań, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej itp”. Zgłoszone zadanie koliduje z planami inwestycyjnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., które w  obrębie lokalizacji zgłoszonego zadania zamierza zrealizować ciepłociąg w 2020r. Wnioskodawca złożył odwołanie od decyzji Zespołu Zadaniowego ds. Budżetu Obywatelskiego. Odwołanie zostało przez Burmistrza Miasta odrzucone.

 


Aktualności...