Budżet Obywatelski 2019 - V edycja

Budżet Obywatelski 2019 - V edycja

2018-06-04 // Wstecz
Budżet Obywatelski 2019 - V edycja

Rusza kolejna, piąta już edycja Budżetu Obywatelskiego. W roku bieżącym mieszkańcy naszego Miasta w okresie od 11 czerwca do 16 lipca mogą zgłaszać propozycje zadań do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego 2019, które według nich najbardziej odpowiadają potrzebom mieszkańców. Przypominamy, że zgłaszanezadania muszą być zgodne z prawem, ogólnodostępne, zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ wprzypadku zadań inwestycyjnych, możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

Na „Budżet Obywatelski 2019” przeznaczono jak dotychczas 1milion zł, z czego na okręg ogólnomiejski 300tys. zł, a na okręgi lokalne po 150 tys.zł.

Harmonogram działań oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 zostały już przyjęte Zarządzeniami Burmistrza Miasta

Formularze dostępne są na stronie internetowej miasta oraz na stroniewww.obywatelski.nowytarg.pl. Ponadto można je pobrać:

 

- w Urzędzie Miasta (w Biurze Obsługi Mieszkańców),

- w Ratuszu (w Punkcie Informacji Turystycznej),

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w jej filiach,

- w Miejskim Ośrodku Kultury,

- w kasach Pływalni Miejskiej.

 

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończyli 16 rok życia. Każde zgłoszone zadanie, zarówno w okręgu ogólnomiejskim, jak i w lokalnym, wymaga poparcia co najmniej 30mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparcie wyrażane jest wformie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

 

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się w dniach:

  • 12czerwca na Kowańcu, w Szkole Podstawowej nr 3,
  • 14 czerwca na Niwie, w Szkole Podstawowej nr 4
  • 18 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 na pl. Ery,
  • 21 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1.

 Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

 

Głosowanie odbędzie się od 11 września do 1 października. Głosować będzie można drogą elektroniczną – formularze do głosowania dostępne będą wokresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl. Ponadto głosować będzie można również tradycyjnie, wrzucając wypełnioną Kartę do głosowania w tych samych punktach, w których można było pobierać formularze zgłoszeniowe.Głosować będzie można też poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną.

W powyższych punktach będą wydawane pojedyncze formularze do głosowania zainteresowanym mieszkańcom. Nie przewiduje się, jak zdarzało się we wcześniejszych edycjach, wydawanie zainteresowanym nawet kilkuset sztuk kart jednorazowo.

Zwracamy również uwagę, że jedynym administratorem danych osobowych przetwarzanych wramach Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta.

 

Mieszkańców Nowego Targu zachęcamy do aktywnego udziału.


Do pobrania

Aktualności...