Budżet Obywatelski 2018 - weryfikacja projektów zakończona.

Budżet Obywatelski 2018 - weryfikacja projektów zakończona.

2017-10-05 // Wstecz
Budżet Obywatelski 2018 - weryfikacja projektów zakończona.

Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego zakończył weryfikację złożonych projektów.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego 2018.

Do IV edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 36 zadań. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostało dopuszczonych 30 projektów. Pozostałych 6 zgłoszonych zadań zostało odrzuconych, gdyż nie spełniły one wymogów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
Jedno z dopuszczonych do głosowania zadań zostało wycofane przez wnioskodawcę i nie znajdzie się na liście do głosowania.

Lista projektów zadań dopuszczonych do głosowania i odrzuconych jest opublikowana na stronie internetowej miasta oraz na stronie budżetu obywatelskiego www.obywatelski.nowytarg.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

Poniżej prezentujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania w podziale na okręgi i listę projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.

 

Przypominamy, że głosowanie na projekty rozpocznie się 13 października i potrwa do 31 października tego roku. Karty do głosowania zostaną udostępnione w powyższym terminie na stronie internetowej miasta, na stronie budżetu obywatelskiego oraz we wskazanych w Regulaminie punktach.

 

 

OKRĘG OGÓLNOMIEJSKI


Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.2.3.2017

Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz” - bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP

147 000 zł

Organizacja bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta Nowy Targ w formie 3-4 godzinnych zajęć teoretyczno-praktycznych realizowanych przez członków Grupy Podhalańskiej GOPR i OSP w Nowym Targu.

Zakup skutera śnieżnego dla Grupy Podhalańskiej GOPR.

Zakup dla OSP Nowy Targ przyczepki ratowniczej i gospodarczej, mundurów bojowych oraz węży pożarniczych.

2

BBiA.3020.2.6.2017

Trasy do BNO (biegów na orientację) ze stałymi punktami w terenie

30 000 zł

Wykonanie mapy do biegów na orientację (obszar parku miejskiego, rynku i okolicznych ulic). Zakup i zamontowanie na stałe punktów kontrolnych, tablicy informacyjnych o nowej atrakcji wraz z możliwością pobrania mapy do BNO ze strony UM Nowy Targ lub w punkcie informacji turystycznej.


Zadanie wycofane przez wnioskodawcę

3

BBiA.3020.2.9.2017

Remont garaży z przeznaczeniem ich na magazyny żywności i odzieży dla osób potrzebujących

111 000 zł

Remont jednokondygnacyjnego budynku przy ul. Kościuszki 8, obok budynku OPS, (3 boksy garażowe w stanie zamkniętym niewykończonym) polegający na ociepleniu i zaizolowaniu ścian, stropu i posadzek, wymianie wrót garażowych na drzwi i okna, likwidacji wewnętrznych ścianek działowych oraz wykonanie pełnego wykończenia wewnątrz budynku wraz z instalacjami.

4

BBiA.3020.2.11.2017

Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Pomocy Socjalnej Fundacji im. Adama Worwy

119 400 zł

Remont generalny lokalu (parter bloku nr 42 przy Al. Tysiąclecia) i przystosowanie jednej jego części na gabinet socjalno-informacyjny, drugiej części na gabinet rehabilitacyjny, jak również wyposażenie tychże gabinetów. Przygotowanie toalety dla osób niepełnosprawnych, a także podjazdu do lokalu dla wózków inwalidzkich.

5

BBiA.3020.2.14.2017

Zakup hali pneumatycznej na jedno z boisk przy Szkole Podstawowej nr 2

150 000 zł

Zakup i montaż hali pneumatycznej na jednym z boisk przez Szkole Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem do sezonowego montażu na okresy jesienno-zimowe w celu całorocznego wykorzystania boiska przez szkoły, kluby, stowarzyszenia sportowe oraz komercyjny wynajem dla grup zorganizowanych.


Szacunkowe roczne koszty utrzymania ok. 70 000 zł

6

BBiA.3020.2.15.2017

Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta „Kombinat Sztuki”

30 000 zł

Działania kulturotwórcze, począwszy od zajęć plastycznych takich jak malarstwo, rysunek, grafika, decoupage oraz zajęcia muzyczne, organizowanie koncertów, występów regionalnych. Bezpłatne zajęcia i występy artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Nowego Targu.

7

BBiA.3020.2.17.2017

Bezpieczny obywatel-ubrany strażak

16 700 zł

Zakup 5 kompletów umundurowania strażackiego (buty, mundur bojowy, hełm).

8

BBiA.3020.2.18.2017

Profesjonalne działania poszukiwawczo-ratownicze szansą na przeżycie

37 000 zł

Zakup sprzętu do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych (7 szt. kamer termowizyjnych wraz z walizkami ochronnymi, 10 szt. latarek czołowych, 3 szt. urządzeń lokalizacyjnych GPS).

9

BBiA.3020.2.21.2017

Kynopark – plac zabaw dla psów

111 684 zł

Urządzony wybieg dla psów na działce o powierzchni ok. 450 m2znajdującej się za Parkiem Miejskim, przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej.

10

BBiA.3020.2.25.2017

X Nowotarski Piknik Lotniczy

30 000 zł

Popularyzacja lotnictwa sportowego oraz wojskowego poprzez organizacje cyklicznych pokazów lotniczych.

11

BBiA.3020.2.26.2017

Wydarzenie ewangelizacyjne „Jezus na Lodowisku”
dn. 09.06.2018 r.

30 000 zł

Spotkanie ludzi potrzebujących wsparcia duchowego oraz poszukujących głębszych wartości sensu życia.

12

BBiA.3020.2.27.2017

Programowanie to język przyszłości

29 600 zł

Organizacja i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z podstaw programowania i robotyki dla dzieci szkół podstawowych.

13

BBiA.3020.2.32.2017

...Chodźcie na Turbacz...” z Nowego Targu. Budowa zaplecza turystycznego w Gorce

141 450 zł

Zorganizowanie zaplecza dla turystyki zimowej i letniej w Gorcach poprzez odnowienie i rozbudowę infrastruktury parkingu miejskiego na Oleksówkach przy stacji narciarskiej Długa Polana.

14

BBiA.3020.2.33.2017

Znajdź owcę w mieście – stworzenie miejskiego szlaku turystycznego, wzbogacenie przestrzeni publicznej o cykl charakterystycznych rzeźb

92 500 zł

Stworzenie nowej atrakcji turystycznej miasta - wykonanie rzeźb przedstawiających owce, które w swojej formie nawiązywały będą do otoczenia (np. owca hokeista w okolicy Parku Miejskiego) i umieszczenie ich m.in. przy miejscach, które są ważne dla historii miasta.

 

OKRĘG NR 1


Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.2.1.2017

Prace porządkowe na działce miejskiej na osiedlu Niwa

35 000 zł

Prace porządkowe na działce miejskiej nr 2196, obok starej szkoły, na osiedlu Niwa związane z wyburzeniem budynków, wycięciem drzew i wyrównaniem terenu.

2

BBiA.3020.2.7.2017

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez modernizację drogi dojazdowej i placu przed Przedszkolem nr 2

150 000 zł

Remont drogi dojazdowej, modernizacja oświetlenia na drodze dojazdowej i placu przedszkolnym, modernizacja placu manewrowego, wymiana bramy wjazdowej i bramki dla pieszych, wymiana ogrodzenia przy wejściu do przedszkola.OKRĘG NR 2


Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.2.2.2017

Źródełko w parku – „Napij się wody w parku”

25 000 zł

Poidełko wody pitnej w Parku Miejskim w postaci kamiennej lub metalowej rzeźby z kranikami – do picia dla dzieci i dorosłych i mycia owoców.

2

BBiA.3020.2.12.2017

Modernizacja istniejącej części rekreacyjno-sportowej – boisko wraz z placem zabawna osiedluTopolowym

119 400 zł

Modernizacja nawierzchni istniejącego boiska sportowego na nawierzchnię sztuczną wraz z wyposażeniem oraz wymiana przestarzałego placu zabaw na nowoczesny i bezpieczny wraz z wykonaniem nawierzchni.

3

BBiA.3020.2.13.2017

Zakup defibrylatorów automatycznych AED

38 000 zł

Zakup 5 szt. defibrylatorów i umieszczenie ich w miejscach publicznie dostępnych (Urząd Miasta, Miejska Hala Lodowa, Stadion Miejski im. J. Piłsudskiego, Ratusz, MOK).

4

BBiA.3020.2.16.2017

Modernizacja ogrodu przy budynku Przedszkola nr 4

150 000 zł

Modernizacja ogrodu przedszkolnego i zaadaptowanie go do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat, poprzez zdemontowanie wyeksploatowanych urządzeń i wyposażenie w nowe bezpieczne urządzenia do gier, zabawy i odpoczynku, a także wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo dzieci.

5

BBiA.3020.2.20.2017

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym przez modernizację wjazdu wewnętrznego przy szkole. Przygotowanie terenu do utworzenia „Zielonej Klasy” przy Szkole Podstawowej nr 5

150 000 zł

Modernizacja nawierzchni wjazdu wewnętrznego przy szkole, demontaż ogrodzenia, utworzenie miejsc na zostawienie rowerów, przygotowanie terenu pod utworzenie „Zielonej Klasy”.

6

BBiA.3020.2.28.2017

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu

61 500 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę instalacji miejskiego systemu monitoringu (os. Topolowe, os. Na Skarpie, Ludźmierska 32 – budynek socjalny, Stadion Miejski im. Piłsudskiego).

 

 

 

OKRĘG NR 3


Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.2.5.2017

Zawody na orientację dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2

30 000 zł

Zorganizowanie 3 edycji zawodów na orientację dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, zakup kompasów oraz oświetlenia.

2

BBiA.3020.2.31.2017

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu

61 500 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę instalacji miejskiego systemu monitoringu (ul. Suskiego, Wojska Polskiego, Solidarności).

3

BBiA.3020.2.35.2017

Remont chodników przy ul. Józefczaka

73 200 zł

Wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową na chodnikach przy ul. Józefczaka.


 OKRĘG NR 4


Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.2.4.2017

Darmowe zajęcia z instruktorem (biegi narciarskie, nartorolki, nordic walking)

30 000 zł

Wypromowanie i przeprowadzenie 160 otwartych zajęć treningowych z wykwalifikowanym instruktorem w roku 2018 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 2 oraz dla ich rodziców w poszczególnych dyscyplinach.

2

BBiA.3020.2.8.2017

Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu

30 000 zł

Całoroczny program imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Parafii pw. Św. Jana Pawła II.

3

BBiA.3020.2.23.2017

Remont nawierzchni drogowej ulicy miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78, Sikorskiego 19

150 000 zł

Wymiana nawierzchni tzw. nakładką asfaltową na drodze miejskiej biegnącej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78, Sikorskiego 19.

4

BBiA.3020.2.30.2017

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu

80 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę instalacji miejskiego systemu monitoringu na ulicy Sikorskiego.

5

BBiA.3020.2.36.2017

Modernizacja boiska do hokeja

123 521,81 zł

Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2.


 LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ ODRZUCONYCH


Nr

Identyfikator

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt realizacji

(po weryfikacji merytorycznej)

Opis

1

BBiA.3020.2.10.2017

Mini studio nagrań

45 000 zł

Wniosek niespełniający wymogów formalnych – zgłoszone zadnie jest niezgodne z Regulaminem (§ 10 ust. 3 pkt 6 i 8 Regulaminu). Realizacja zadania, które zgodnie z opisem ma obejmować m.in. wynajem Mini Studia Nagrań, stoi w sprzeczności z głównymi celami statutowymi szkoły. Ponadto do wniosku nie dołączono zgody dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4.

2

BBiA.3020.2.19.2017

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej pomiędzy ulicami: Grel, Klikuszówka, Partyzantów, Starokrakowską a os. Niwa na linii płn-płd, poprzez przejęcie istniejącej drogi wewnętrznej przez miasto Nowy Targ od prywatnych właścicieli

20 000 zł

Wniosek niespełniający wymogów formalnych. Zgłoszone zadanie nie mieści się w definicji zadania określonego w § 1 ust. 3 Regulaminu. Do wniosku nie dołączono oświadczeń właścicieli działek o zgodzie na przekazanie miastu swoich terenów (§ 10 ust. 3 pkt 4 i 8 Regulaminu). Zadanie o charakterze inwestycyjnym nie jest zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ (§ 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu).

3

BBiA.3020.2.22.2017

Realizacja ścieżki rowerowej typu Single Track w Gorcach

150 000 zł

Wniosek niespełniający wymogów formalnych. Zgłoszone zadanie o charakterze inwestycyjnym nie jest zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ (§ 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu).

4

BBiA.3020.2.24.2017

WykonanieWitaczy przy drogach wjazdowych do Nowego Targu

120 000 zł

Wniosek niespełniający wymogów formalnych – zgłoszone zadanie jest niezgodne z Regulaminem (§ 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu). Wnioskodawca nie wskazał konkretnych lokalizacji Witaczy - główne drogi wjazdowe do miasta są drogami krajowymi (GDDKiA) lub wojewódzkimi (ZDW), a więc są terenami nie będącymi własnością Miasta. Lokalizacja Witaczy w pasie drogowym ww. dróg wiąże się z corocznymi opłatami na rzecz ich zarządców, które nie zostały wykazane we wniosku.


5


BBiA.3020.2.29.2017


Dog Park” - wybieg dla psów


275 000 zł

Wniosek niespełniający wymogów formalnych – zgłoszone zadanie jest niezgodne z regulaminem (§ 2 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 ust. 3 pkt 6 Regulaminu). Już koszty realizacji zadania wskazane we wniosku przewyższają kwotę 150 000 zł, natomiast po weryfikacji okazało się, że są dużo wyższe. Ponadto zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska obszar wskazany we wniosku w większości położony jest w terenie 5KDGP przewidzianym pod planowaną południową obwodnicę miasta. Dodatkowo w sąsiedztwie proponowanej lokalizacji zadania realizowana jest Nowotarska Strefa Relaksu – zadanie zgłoszone w poprzedniej edycji BO. Bezpośrednie sąsiedztwo wybiegu dla psów z ww. strefą relaksu nie wydaje się korzystne zarówno dla szukających ciszy i relaksu mieszkańców miasta jak i dla pragnących się wybawić i wyszczekać czworonożnych pupilów.

6

BBiA.3020.2.34.2017

I Młodzieżowe igrzyska sportowe nowotarskich szkół średnich i gimnazjów

30 000 zł

Wniosek niespełniający wymogów formalnych – zgłoszone zadanie jest niezgodne z regulaminem (§ 1 ust. 2). Propozycja zadania dotyczy działania, którego realizacja nie leży w zakresie zadań własnych gminy (szkoły ponadgimnazjalne). Ponadto wnioskodawca nie załączył wymaganych zgód podmiotów (dyr. szkół ponadgimnazjalnych) na realizację zadania.
Aktualności...