Budżet obywatelski Nowy Targ 2020

Powrót do wybóru okręgów

Karta głosowania online

Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące w Nowym Targu, które mają ukończone 16 lat.
Głosujemy na specjalnie przygotowanych kartach: 
 • przez internet korzystając ze strony www.obywatelski.nowytarg.pl
 • osobiście - wypełniając je w punkcie głosowania w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Miasta, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Miejskim Ośrodku Kultury, oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry,
 • korespondencyjnie - poprzez przesłanie kart do głosowania drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: Budżet Obywatelski 2020,
Możesz zagłosować:
 • max na 3 zadania przyznając im po 1 punkcie lub
 • na 2 zadania przyznając im odpowiednio 1 punkt i 2 punkty lub
 • na zadanie przyznając 3 punkty.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 1. na karcie wybrano więcej niż 3 zadania,
 2. na karcie wybrano do 3 zadań ale nie przyznano punktów,
 3. mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadania lokalne lub ogólnomiejskie,
 4. imię i nazwisko lub numer PESEL lub informacje te nie są wpisane,
 5. numer PESEL jest nie wpisany lub jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna),
 6. głos, oświadczenie zawarte na karcie nie polega na prawdzie.
Budżet Obywatelski 2020

Dane osoby głosującej

Imię i nazwisko osoby głosującej:*

Adres zamieszkania osoby głosującej:*
Miasto:*

Kod pocztowy:*

Ulica nr domu / lokalu:*

PESEL osoby głosującej:*


Projekty

Dostępne punkty: 3 Wykorzystano punktów: 0
NrIdentyfiaktorZadanieWartość3 punkty2 punkty1 punkt
1 BBiA.3020.1.1.2019 Niewidomi, niepełnosprawni nie gryzą
BBiA.3020.1.1.2019
15 000 zł
Dokumentacja PDF
15 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
2 BBiA.3020.1.3.2019 Nowotarski festyn na osiedlu Niwa
BBiA.3020.1.3.2019
15 000 zł
Dokumentacja PDF
15 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
3 BBiA.3020.1.4.2019 Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II
BBiA.3020.1.4.2019
15 000 zł
Dokumentacja PDF
15 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
4 BBiA.3020.1.5.2019 Gimnastyka AQUA dla Seniorów
BBiA.3020.1.5.2019
11 520 zł
Dokumentacja PDF
11 520 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
5 BBiA.3020.1.6.2019 Piracki Plac Zabaw- doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu
BBiA.3020.1.6.2019
149 953 zł
Dokumentacja PDF
149 953 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
6 BBiA.3020.1.7.2019 Nowotarski rower miejski
BBiA.3020.1.7.2019
150 000 zł
Dokumentacja PDF
150 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
7 BBiA.3020.1.8.2019 Bezpieczeństwo przede wszystkim - szkolenia z pierwszej pomocy trzecia edycja. Wsparcie działań poszukiwawczo - ratowniczych OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej GOPR
BBiA.3020.1.8.2019
150 000 zł
Dokumentacja PDF
150 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
8 BBiA.3020.1.9.2019 Wrześniowy Piknik Seniora
BBiA.3020.1.9.2019
15 000 zł
Dokumentacja PDF
15 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
9 BBiA.3020.1.10.2019 Objęcie monitoringiem terenu drogi osiedlowej i parkingu przy ul. Podhalańskiej 20
BBiA.3020.1.10.2019
26 000 zł
Dokumentacja PDF
26 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
10 BBiA.3020.1.11.2019 Rozbudowa elementu (MINIRAMPA) o przeszkody betonowe, zwanym dalej jako skatepark
BBiA.3020.1.11.2019
150 000 zł
Dokumentacja PDF
150 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
11 BBiA.3020.1.12.2019 II Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 1
BBiA.3020.1.12.2019
10 200 zł
Dokumentacja PDF
10 200 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
12 BBiA.3020.1.13.2019 Siłownia przy Szkole Podstawowej Nr 1 - remont i doposażenie
BBiA.3020.1.13.2019
44 000 zł
Dokumentacja PDF
44 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
13 BBiA.3020.1.14.2019 VII Minifestiwal Pieśni Żeglarskiej w Nowym Targu
BBiA.3020.1.14.2019
15 000 zł
Dokumentacja PDF
15 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
14 BBiA.3020.1.15.2019 Za pan brat z przygodą z wiatrem i wodą! Rejsy żeglarskie i kajakarskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czyli: Sporty natury. Relaks, Pasja i Edukacja
BBiA.3020.1.15.2019
35 000 zł
Dokumentacja PDF
35 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
15 BBiA.3020.1.17.2019 Bezpieczne łyżwy dla wszystkich!
BBiA.3020.1.17.2019
48 000 zł
Dokumentacja PDF
48 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt
16 BBiA.3020.1.18.2019 Bezpłatna nauka jazdy na łyżwach i zajęcia kształtujące postawę dla wszystkich dzieci w wieku od 4 do 9 lat mieszkających na terenie Miast Nowy Targ
BBiA.3020.1.18.2019
15 000 zł
Dokumentacja PDF
15 000 zł
3 punkty

2 punkty

1 punkt

Oświadczenia

1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta Nowy Targ, który/a ukończył/a w dniu głosowania 16 lat i zamieszkuje w okręgu właściwym dla aktu głosowania.*
2) Oświadczam, iż jednokrotnie oddałem/am głos w trakcie niniejszego głosowania.*
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Burmistrz Miasta Nowy Targ.*
4) Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.*

* - pola obowiązkowe

Aktualności...